Mac BioDiesel

Uleiul de gătit uzat va fi colectat în cea mai mare parte la terţi, asociaţii de locatari, cantine sociale, aziluri de bătrâni, grădiniţe, instituţii de învăţământ, restaurante, centre de detenţie, unităţi militare, cămine studenţeşti, etc.

Se vor încheia contracte de colectare ulei alimentar uzat şi grăsimi vegetale uzate, reziduale. Se vor preda către beneficiari pe baza de proces verbal (capacitatea recipientelor, bucăţi, valoare ), recipiente pentru stocarea temporară a deşeurilor de ulei alimentar uzat sau grăsimi vegetale uzate. Aceste recipiente vor fi proprietatea exclusivă a SC MAC FARMACONS SRL.

La umplerea recipientelor de stocare temporară a deseurilor de ulei alimentar uzat sau grăsimi vegetale uzate, beneficiarii vor anunţa angajaţii SC MAC FARMACONS SRL, urmând ca in cel mai scurt timp (max. 24 ore) lucrătorii autorizaţi să meargă să înlocuiască recipientele pline cu ulei uzat cu altele goale, curate.

Uleiurile şi grăsimile astfel colectate se vor introduce în procesul de purificare/ regenerare/ condiţionare în vederea asigurării obţinerii din acestea a unui biodiesel de calitate, iar apoi vor fi stocate în rezervoarele instalaţiei de fabricare a combustibilului tip Biodiesel.

ro_RORomanian