Mac BioDiesel

Biocombustibilii sunt resurse regenerabile care ajută la reducerea, în atmosferă, a emisiilor de dioxid de carbon şi a altor gaze. În timpul fazei de creştere, plantele folosesc dioxidul de carbon din atmosferă. Biomasa este ulterior transformată în biocombustibili şi arsă în vehiculele cu motor. Numeroase evaluări ale ciclului de viaţă ale biocarburanţilor au confirmat că utilizarea acestora va reduce, în mod sigur, emisiile de dioxid de carbon. De asemenea, biocombustibilii aduc beneficii prin reducerea emisiilor nedorite de la ţeava de eşapament a automobilului cu pana la 80%. Prin ardere, biocarburanţii duc la mai puţine emisii de produse nedorite, cum ar fi hidrocarburile nearse şi monoxidul de carbon.

                Biodieselul a obținut recunoașterea la nivel mondial ca o alternativă și sursă de energie regenerabilă pentru sectorul transporturilor, din cauza multor beneficii, avantaje și aplicații ale produsului. Moleculele din Biodiesel sunt catene simple de hidrocarburi care nu conțin sulf și nici compuși ciclici și policiclici toxici ca și cei care se găsesc în combustibilii fosili. Biodieselul reduce riscul reprezentat de emisiile locale funingine, pulberi în suspensie, monoxid de carbon, hidrocarburi, etc., comparativ cu combustibilii fosili convenționali. Biodieselul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit reduce riscul reprezentat de schimbările climatice de asemenea are proprietăți de lubrifiere superioare.Biodieselul poate fi utilizat în concentrație de 100% ca înlocuitor al motorinei sau poate fi utilizat în amestec cu aceasta în orice proporție fără să fie necesare modificări ale motoarelor.

Productia de biodiesel a crescut rapid in intreaga lume ca urmare a numeroaselor avantaje ecologice şi economice pe care acest combustibil alternativ le poate avea comparativ cu combustibilii similari obtinuți din petrol.

             In Romania, biocarburanții se obțin prin procesarea culturilor de rapița, porumb, floarea-soarelui,soia şi din ulei vegetal uzat.

 

ro_RORomanian