Mac BioDiesel

Societatea are deschis un punct de lucru în comuna Jucu, sat Jucu Herghelie, strada Principală nr. 16A, judeţul Cluj, conform certificat constatator Nr.: 50114 / 14.08.2013 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Activitatea ce se desfăşoară la punctul de lucru este aferentă următoarelor coduri CAEN:

  • 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  • 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

De asemenea va reprezenta punctul final al activităţii aferente codului:

  • 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

Activitatea aferentă acestui cod se va realiza în afara amplasamentului însă în strânsă conexiune cu restul activităţilor de pe amplasament.

Activitatea de colectare se va desfăşura în cea mai mare parte la terţi. Beneficiarii potenţiali pot fi: asociaţii de locatari, cantine sociale, aziluri de bătrâni, grădiniţe, instituţii de învăţământ, centre de detenţie, unităţi militare, cămine studenţeşti, ONG-uri non profit etc.

Accesul la punctul de lucru se face din DN 1C prin viraj dreapta venind dinspre Dej cu intrare pe prima poartă, respectiv părăsirea incintei pe a doua poartă prin viraj dreapta în direcţia Cluj Napoca.

ro_RORomanian